Productie datum informatie

Elk Nedap-product toont zijn productiedatum, hetzij geïntegreerd in het serienummer, hetzij gegraveerd als een afzonderlijke code op tags en kaarten.

Bijvoorbeeld; neem een product met het volgende serienummer: P629 B01 012. In dit voorbeeld:

De eerste vier tekens (P629) geven de productiedatum aan.

Het daaropvolgende segment (B01) geeft het revisienummer van het product aan.

Het laatste deel (012) vertegenwoordigt het productienummer toegewezen aan die specifieke dag.

Productie datum (P629):

P Productie jaar (zie tabel, 2022)
6 Productiw maand (zie tabel, June)
29 Productie dag
Year and its code   Month and its code
1990 A 2002  P 2014 E 2026 U   January 1
1991  2003  R 2015  2027  V February 2
1992  2004  S 2016  2028  W March 3
1993  2005  T 2017  2029  X April 4
1994 2006  U 2018  2030  A May 5
1995  2007  V 2019  2031  B June 6
1996  2008  W 2020  2032  C July 7
1997  2009  X 2021  2033  D August 8
1998  2010  A 2022 2034  E September 9
1999  2011  B 2023  2035  F October O
2000  2012  C 2024      November N
2001 2013  D 2025      December D
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen