Hoe kunnen we de dubbele woorden die overeenkomen met "Verzonden tijd" en "Gebeurtenistijd" toewijzen aan echte datums?

Het dubbele woord is de tijd in seconden vanaf 1 januari 1970, dit wordt ook gebruikt binnen UNIX en wordt daarom ook wel 'Unix-tijd' genoemd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen