(Opgelost) MOOV applicatie problemen

Laatste update 30-5-2024 15:30

Naar aanleiding van onze berichtgeving van gisteren omtrent MOOV, informeren wij u hierbij over de oorzaak van de storing.

Huidige status: Vanaf vannacht zijn alle getroffen applicaties weer toegankelijk. Applicaties die reeds waren gemigreerd naar de nieuwe Azure serveromgeving opereren op een andere server en hebben derhalve geen hinder ondervonden. Mocht u onverhoopt toch nog problemen ondervinden met de applicatie, neem dan gerust contact op met het supportteam via support@nedapidentification.com of telefonisch via +31 544 471 222.

Wat is er gebeurd? Rond de middag detecteerden wij een storing binnen het redundante storage cluster. Een deel van het cluster was niet meer beschikbaar, waardoor de MOOV applicaties niet toegankelijk waren. Wij zijn direct gestart met een uitgebreid onderzoek om de oorzaak te identificeren en op basis hiervan een oplossing te implementeren. De focus lag hierbij op het zo spoedig mogelijk herstellen van alle applicaties. Om belasting op de server te beperken, is gekozen voor een gefaseerde opstart van de applicaties vanaf het begin van de avond. Hierdoor is dit stapsgewijs gedurende de avond en nacht gerealiseerd.

Analyse van het issue: We zijn inmiddels gestart met een onderzoek naar de precieze oorzaak met het doel om een herhaling van deze situatie te voorkomen.

REST API & integraties: Tijdens de storing konden mutaties die via de REST API aan MOOV werden aangeboden niet worden verwerkt. Wij adviseren om deze mutaties alsnog via de REST API aan te bieden.

Wij begrijpen het ongemak dat deze storing heeft veroorzaakt en willen u bedanken voor de constructieve houding om ons tijd en ruimte te geven om dit probleem op te lossen. 

-------------------------------------------------------------------------------

update 30-5-2024 03:00

Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving omtrent de storing met de MOOV applicaties, willen we u verder op de hoogte brengen.

Op dit moment zijn alle applicaties weer online en beschikbaar, mocht u toch nog problemen ondervinden, neem dan contact met ons op door een support ticket te openen. We kunnen dit dan verder voor u oplossen.

In de loop van de dag ontvangt u meer "gedetailleerde" informatie waarin we verder ingaan op de oorzaak van deze storing.

Namens het gehele team excuses voor het ongemak van deze storing.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Update 29-5-2024 21:23

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving willen we u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de problemen met de MOOV applicatie. Inmiddels zijn de eerste MOOV applicaties weer online en we streven ernaar om de resterende applicaties zo snel mogelijk online te brengen. 
We begrijpen het ongemak dat deze storing kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs terwijl we blijven werken aan het oplossen van deze situatie. We blijven u op de hoogte houden van de voortgang en zullen verdere updates verstrekken zodra er meer informatie beschikbaar is.

--------------------------------------------------------------------------------------

(29-5-2024 12:30)

We are currently facing issues with connectivity of several MOOV applications.

Customers using the Nedap MOOV environment might experience full or partial inaccessibility of these applications during this period.
Our team received the first report of this issue around 11:50 AM and has been diligently working to resolve it since then. Rest assured, we are doing everything in our power to fix this as soon as possible.

The vehicle access system will continue to operate using the local intelligence of the controllers. However, updates on exemptions, manual access and REST API integrations are currently unavailable.

Our Support team is actively working to resolve this matter as quickly as possible. We will keep you updated and notify you once the MOOV software environment is back to normal.

Thank you for your patience and understanding.
If you need any assistance, please do not hesitate to call us at +31544471222.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen